Powrót do strony głównej

Droga do unifikacji prawa wekslowego

Autor: Płynność Finansowa Data dodania: 14:12, wt, 05.11.2013 Liczba wyświetleń: 8257 Tagi: 

Na przestrzeni wieków kształtowała się zarówno forma weksla, jak i prawo regulujące zasady jego używania. Powstało wiele systemów prawnych w różnych miastach, później krajach. Taka różnorodność jednak niekorzystnie wpływała na rozwój weksli, bardzo utrudniając korzystanie  z nich poza granicami państwa, gdzie prawo dotyczące tego papieru wartościowego często różniło się od tych zasad, do których ludzie byli przyzwyczajeni. Chcąc ułatwić proces wymiany wekslowej w różnych krajach, podjęto kroki ku unifikacji prawa wekslowego.

Konwencja haska
Pierwszy krok w tym kierynku został podjęty na początku XX wieku, kiedy tendencje do unifikacji prawa wekslowego pojawiły się w skali ogólnoświatowej. W 1910 i 1912 roku zwołano w Hadze międzynarodowe konferencje, podczas których planowano przyjąć jednolitą normę prawa wekslowego. Dzięki temu, 23 lipca 1912 roku, podczas konwencji haskiej, przyjęto wzór jednolitego prawa wekslowego, który został oparty na niemieckim modelu tego prawa. Niestety, wybuch I wojny światowej uniemożliwił realizację konwencji haskiej, która przez to nie została wprowadzona w życie.

Konwencje genewskie
Na tym jednak nie stanęło. Podjęto kolejne próby ujednolicenia prawa wekslowego, które doprowadziły do przyjęcia trzech konwencji międzynarodowych na konferencji w Genewie, 7 czerwca 1930 roku. Stanowiły one kompromis między niemieckim i francuskim systemem prawa wekslowego. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia jednolitego prawa wekslowego, druga uregulowania zasad kolizji ustaw w przedmiocie weksli, a trzecia opłat stemplowych (skarbowych). Polska, która uczestniczyła w konferencji genewskiej, podpisała wszystkie trzy konwencje. Wyjątek stanowiły: Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W wyniku tego nadal obowiązywały różne systemy prawa wekslowego. Pierwszy – bazujący na postanowieniach Konwensji genewskiej, drugi – anglosaski.

Konwencja UNCITRAL
Lata 80. XX wieku to kolejna próba ujednolicenia prawa wekslowego, kiedy został opracowany projekt przepisów w sprawie weksli międzynarodowych przez Komisję Międzynarodowego Prawa Handlowego Narodów Zjednoczonych. Konwencja UNCITRAL z 9 grudnia 1988 roku stanowiła kompromis między genewskim systemem prawa wekslowego oraz systemem anglosaskim. Była kompleksowym unormowaniem prawa wekslowego w zakresie weksli międzynarodowych. Nie weszła jednak w życie, z uwagi na to, że nie została podpisana oraz ratyfikowana przez odpowiednią liczbę państw. Wśród tych, które nie przystąpiły do konwencji była również Polska.

Próby ujednolicenia prawa wekslowego nie są udane. Jak poradziło sobie z tym prawo Unii Europejskiej? O tym niedługo.

Czytaj więcej » Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


7 + dziewięć =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powrót do strony głównej