Powrót do strony głównej

Faktoring – słownik pojęć

Autor: Płynność Finansowa Data dodania: 13:59, śr, 23.04.2014 Liczba wyświetleń: 18262 Tagi: 
Faktoring a kredyt_Płynność Finansowa

Pojęcia związane z faktoringiem mogą być często mylone z uwagi na ich ogromne podobieństwo. Dlatego właśnie zostały zebrane tutaj najważniejsze pojęcia związane z faktoringiem tak, aby móc w każdej chwili przypomnieć sobie dowolną definicję.


C

Cena zakupu – Kwota, którą Faktor płaci Faktorantowi za przelanie należności
Cesja – Umowa cywilnoprawna, na mocy której prawo do wierzytelności zostaje przeniesione z Cedenta na Cesjonariusza
Cesjonariusz – Osoba prawna, która nabywa Wierzytelność oraz wszystkie związane z nią prawa od Cedenta, czyli drugiego podmiotu uczestniczącego w cesji
Cedent – osoba, która przelewa swoje prawa do Wierzytelności na kogoś innego w formie cesji
Cesja zwrotna wierzytelności – Cesja wierzytelności od pierwotnego Cesjonariusza do pierwotnego Cedenta

D
Data wymagalności – dzień po dniu oznaczonym jako termin płatności
Dyskonto należności – umowa między przedsiębiorcą (Cedentem) a instytucją finansową (Faktorem), w której Cedent ceduje swoje należności, za co Faktor wypłaca mu zaliczkę stanowiącą określony procent ich wartości. Następuje to zwykle bez zawiadomienia Odbiorcy o zawarciu umowy faktoringowej. W przypadku dyskonta należności Cedent zachowuje pełną kontrolę swoich należności.

F
Faktor – Instytucja finansowa świadczącą usługi faktoringowe
Faktor korespondent – Faktor, który działa jako Faktor importowy lub
eksportowy w systemie dwóch Faktorów
Faktura – Dokument księgowy wystawiony przez Sprzedającego
Faktura korygująca – dokument księgowy, wystawiony przez sprzedającego, który obniża kwotę faktury lub saldo należności.

Faktorant – strona umowy faktoringu. Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową lub usługową, który odsprzedał Faktorowi roszczenia do kwot mu należnych z tytułu wykonanych przez niego usług.
Faktoring – Umowa zawarta między Faktorantem (przedsiębiorstwem) a Faktorem (instytucją finansową), w której Faktorant sprzedaje lub ceduje swoje należności Faktorowi. Faktor dostarcza w zamian Faktorantowi usługi finansowania należności, zarządzania należnościami, monitoringu należności, przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahentów.
Faktoring eksportowy – rodzaj faktoringu, w którym Faktorant znajduje się w kraju Faktora oraz sprzedaje lub ceduje swoje należności Odbiorcy, który działa w innym kraju. Inaczej jest nazywany faktoringiem międzynarodowym.
Faktoring krajowy – rodzaj faktoringu, w którym zarówno Odbiorca jak i Faktorant działają w kraju Faktora.
Faktoring pełny (właściwy) – rodzaj faktoringu, w którym Faktor świadczy na rzecz Faktoranta pełen zakres usług związanych z obsługą nabytych należności przejmując jednocześnie ryzyko niewypłacalności Kontrahentów. Inaczej nazywany jest faktoringiem bez regresu.
Faktoring odwrócony – rodzaj faktoringu, w którym Faktor zawiera umowę z Odbiorcą i oferuje jego Dostawcom finansowanie zaakceptowane przez Odbiorcę należności.
Faktoring wymagalnościowy – rodzaj faktoringu, w którym Faktorant otrzymuje płatność za wierzytelności w ustalonym wcześniej dniu
Faktoring tajny – rodzaj faktoringu, w którym Odbiorca nie jest poinformowany o zawartej umowie. Znany jest także jako „faktoring cichy”.
Faktoring z regresem – rodzaj faktoringu, polegający na wykupie przez faktora wierzytelności handlowych bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahenta

P
Prowizja faktoringowa – Opłata naliczana przez Faktora za wykonanie usługi, która obejmuje m.in. zarządzanie należnościami czy przejęcie ryzyka niewypłacalności. Prowizja ta nazywana jest również prowizją faktoringową.

S
System Dwóch Faktorów – System, w którym Faktor korzysta z usług drugiego Faktora (Faktora Korespondenta) w innym kraju. Zasady współpracy między Faktorami są uregulowane odpowiednią Umową.

Czytaj więcej » Komentarze (5)

Komentarze:

 1. Jakub pisze:

  Fajna ściąga dla studentów. Trochę więcej informacji o faktoringu odwrotnym pod tym artykułem, wraz z infografiką.

 2. KUKE Finance pisze:

  Dla wielu osób faktoring jest wciąż pojęciem obcym, dlatego tym cenniejsze są takie artykuły, szczególnie dla młodych przedsiębiorców. Pozdrawiam.

 3. Bartek pisze:

  Brakuje tu jeszcze dwóch pojęć:
  - faktoring zamówieniowy czyli finansowanie zamówienia, z którego możemy skorzystać jeśli wartość zamówienia przekracza nasze możliwości finansowe.
  - faktoring bez regresu czyli zawierający dodatkowo funkcję zabezpieczenia przez niewypłacalnością dłużnika.

 4. Tomasz pisze:

  Bardzo przydatne. Dzięki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


7 − = pięć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powrót do strony głównej