Stopnie policji

Policja - państwowy system organów ścigania w kraju. Każdy pracownik ma stanowisko i odpowiadającą mu rangę. Obywatel powinien znać insygnia policji, aby zrozumieć, jaki autorytet ma oficer. Pierwszym znakiem, według którego określa się rangę, są pasy barkowe. Epolety policyjne w Rosji niewiele różnią się od wojskowych.

Insygnia rosyjska policja

Głównymi insygniami rosyjskiej policji są szelki. Mogą mieć gwiazdki i paski, a kadeci instytucji edukacyjnych mają literę „K”.

Pierwsze epolety pojawiły się nawet pod Piotrem I. Potem służyły do ​​podtrzymywania pasów plecaków i worków żołnierzy. Z czasem pasy naramienne zyskały inną funkcję. Zaczęli wykazywać rangę tego, który je nosi.

Ramiączka rosyjskiej policji wiele razy wyglądały mi jak u siebie. W 1969 r., Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR nr 230, epolety (wówczas sowieckiej) policji zmieniły się po raz ostatni. Później powstały epolety i szeregi, mimo że policja stała się policją.

Oprócz pasków na ramię znajdują się szewrony. Wszystkie paski na piersi (szewrony) różnią się w zależności od tego, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pełni rolę pracownika. Wszystkie paski można podzielić na trzy grupy:

 • Rękaw Chevrons z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Plaster ma owalny kształt, zwężający się do dołu. Powyżej napis „Police”, a poniżej - „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”. W centrum znajduje się emblemat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kadeci instytucji edukacyjnych również noszą naszywki na rękawach, ale mogą mieć różny kształt: być w postaci tarczy, kropli lub koła. Dla funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości szewrony na rękawach wyróżniają się mniejszym rozmiarem.
 • Szewrony piersiowe i grzbietowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Są one wykonane w formie prostokąta, w którym zapisana jest pozycja pracownika lub wskazana jest jego przynależność do jednego lub drugiego organu ścigania. Naszywki na plecach różnią się od naszywek tylko dużym rozmiarem.
 • Paski łukowe. Zawierają tylko nazwę jednostki. We współczesnej policji Federacji Rosyjskiej takie szewrony praktycznie nie są używane. W sowieckiej policji numer jednostki i jej nazwa widniały na szewronach i pasach naramiennych.

Na lewym rękawie znajduje się ogólny szewron Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a po prawej - taki, który wskazuje przynależność do określonej struktury policyjnej. Ogólne insygnia na rękawach wyglądają jak trójkątna tarcza ze ściętymi górnymi rogami. Niebieski krzyż jest przedstawiony na czerwonym tle, którego cztery boki rozszerzają się do końca. W centrum znajduje się godło Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Szewrony noszą wszyscy pracownicy policji, policji drogowej, służb kynologicznych, państwowych agencji kontroli narkotyków i innych jednostek utrzymujących porządek i bezpieczeństwo w państwie.

Jakie są symbole rosyjskiej policji?

Naszywki z emblematami pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogą mówić o przynależności do określonej dzielnicy wojsk wewnętrznych. Wszystkie są wykonane w postaci białej sylwetki na czarnej tarczy.

 • Główne dowództwo wojsk wewnętrznych. Na szewronie przedstawiono orła z tylnymi łapami lwa, w przednich łapach tarczę i miecz.
 • Dystrykt Kaukazu Północnego VV. Biała sylwetka konia na czarnym tle.
 • Moscow District VV - stylizowany sokół.
 • Northwestern District BB - sfinks (głowa kobiety, ciało lwa).
 • Volga Okrug VV - jeleń.
 • Uralska dzielnica VV - jaszczurka z koroną.
 • Syberyjski okręg VV - niedźwiedź.
 • Wschodnia dzielnica VV to tygrys.
 • Oddział Operacji Specjalnych - Biała Pantera.
 • Jednostki i instytucje wojskowe wspierające działalność materiałów wybuchowych, instytuty - gryf.

Te same obrazy są używane jako emblematy i szewrony na piersi, ale na innym tle, najczęściej czerwonym. Wszystkie zwierzęta na nich są szczególnie stylizowane.

Emblematy różnią się w zależności od jednostek. Godła głównego działu transportu, pracowników centralnego aparatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, jednostek policji kryminalnej i wielu innych jednostek.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji ma swój własny sztandar. Jest granatowy, obszyty złotym warkoczem. Wzdłuż krawędzi panelu znajduje się 12 gwiazd z ośmioma promieniami. Na przedniej stronie baneru w centrum znajduje się godło Federacji Rosyjskiej. Z tyłu - godło Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma również flagę. Jest granatowy, z godłem państwowym po prawej stronie, a na dachu - flagą Rosji.

Oprócz tych emblematów, sztandaru i flagi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma odznakę „Honorowy pracownik”. Nie ma na nim herbu. Znak ma okrągły kształt. Przedstawiony jest miecz, flaga Rosji od dołu i pośrodku, dla całego znaku napis: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”.

We wszystkich powszechnych emblematach znajduje się napis: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”, flaga Federacji Rosyjskiej, miecz, a często godło państwowe Federacji Rosyjskiej.

Ramiączka i stopnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej

Szeregi policji są podzielone na cztery grupy (skład). Ponadto policja ma zwykłych oficerów. Łatwo rozpoznać ich epolety - nie mają gwiazd, drani ani frędzli. Ci, którzy nie mają wyższego wykształcenia, zaliczają się do szeregów. Usługa w tej randze trwa tylko rok.

Tytuły dla pracowników służby publicznej są przypisywane na całe życie. Po przejściu na emeryturę przedrostek jest dodawany do rangi. Na przykład emerytowany major. Pozbawienie tytułu może być zgodne z prawem federalnym. Nawet na emeryturze osoba może zostać pozbawiona rangi, jeśli popełni przestępstwo lub zrzeka się obywatelstwa rosyjskiego.

Młodszy personel

Ramiączka wyróżniają się gwiazdami, czerwonymi paskami i draniami. Im większa gwiazda, tym wyższa ranga.

Młodsi dowódcy to:

 • Sierżant Lance. Na ramiączkach dwa poprzeczne szwy, złoty kolor. Odległość między nimi wynosi 2 mm.
 • Sierżant: trzy zakładki z odstępem 2 mm.
 • Starszy sierżant: jeden szeroki sznur poprzeczny. Szeroki - to znaczy 2-3 razy szerszy niż wąski.
 • Podoficer: jeden szeroki krótki podłużny język o złotym kolorze i prostokątnym kształcie. Wcześniej metka była na całym pasku na ramię, ale teraz jest krótka. Nie będzie mylenie majstra z kimś innym, ponieważ tylko on ma łatkę tego formularza.

Przeciętny personel dowodzący

Na ramiączkach o średnim składzie znajdują się trzy czerwone lamówki: 2 po bokach i 1 po środku. Przeciętni dowódcy to:

 • Porucznik młodszy: jedna mała gwiazda na środkowej krawędzi, odległość od krawędzi wynosi 50 mm;
 • Porucznik: dwie małe gwiazdki po bokach środkowego czerwonego paska. Odległość każdej gwiazdy od krawędzi paska na ramię wynosi 25 mm;
 • Starszy porucznik: trzy gwiazdki - jedna na brzegu, dwie po bokach;
 • Kapitan policji: cztery gwiazdki - dwie na krawędzi, dwie po bokach.

Wyższa kadra dowódcza

Na pasach naramiennych wyższego dowódcy dwa podłużne czerwone paski, które rozciągają się na cały pasek na ramię. Jest więcej gwiazd niż poprzednie kompozycje, ale mniej niż wyższe. To proste: major ma jedną gwiazdkę, pułkownik ma dwie, a pułkownik trzy (jedna między pasmami, dwie na nich).

Najwyższy sztab dowodzący

Mundur najwyższego dowódcy jest nieco inny: krawędź nie jest zaokrąglona, ​​ale ma narożniki. Na środku nie ma czerwonych krawędzi. Gwiazdy mają dużą średnicę.

 • Generał dywizji ma na ramieniu jedną gwiazdkę.
 • Epolety generała porucznika zawierają dwie duże gwiazdy.
 • Pułkownik Generalny ma trzy gwiazdki.
 • Najwyższą rangą jest generał policji Federacji Rosyjskiej. Na ramiączkach ma cztery gwiazdki. Tytuł ten wydaje dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej dotyczący usług specjalnych dla państwa.

Jakie są paski naramienne funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych?

Pasy barkowe chorąży nie wydają się różnić od pasów barkowych pracowników młodszego sztabu dowodzenia, ale zamiast drani mają małe gwiazdy. Chorągiew policji ma pagony z dwiema gwiazdami rozmieszczonymi wzdłuż środka, odległość między nimi wynosi 25 mm. Starszy policjant otrzymuje trzy gwiazdki. Nakazani oficerowie należą do środkowego składu.

O rangach specjalnych

Specjalne stopnie odpowiadają stanowiskom średniego, wyższego i wyższego sztabu dowodzenia. Ranga specjalna nazywana jest także fajną rangą. Oznacza to, że urzędnik nadaje się na stanowisko, które zajmuje lub zamierza zajmować.

Specjalne zamówienie można uzyskać:

 • przed terminem, pracownikowi ze stopniem naukowym lub stopniem akademickim, który pozwala ci zajmować wyższe stanowisko, to znaczy, że musi być odpowiednia wiedza. Wyjątkiem są stanowiska ogólne: są one przyjmowane na rozkaz przełożonych.
 • o jeden stopień wyżej niż specjalna ranga przewidziana na zastąpionej pozycji w organach spraw wewnętrznych.

Warunki rankingu

Im wyższa pozycja, tym dłuższy powinien być czas jej świadczenia. Aby zwiększyć rangę, policjant musi podać stały termin dla każdej rangi:

 • Jeden rok musi odbyć się w szeregach takich jak szeregowiec i starszy sierżant.
 • Sierżant będzie miał 2 lata pracy w tej randze.
 • Starszy sierżant - 3 lata.
 • Chorąży ma 5 lat.
 • Szeregi starszych lub starszych oficerów nie są ustalone. Podnoszenie jest możliwe przed terminem, dla dobrej pracy.
 • Młodszy porucznik nosi swoją rangę na 1 rok, porucznik na 2 lata, a starszy porucznik na 3 lata.
 • Kapitanie - także 3 lata.
 • Major - 4 lata.
 • Pułkownik - 5 lat.
 • Szeregi pułkownika i szeregi najwyższego sztabu dowodzącego nie są ustalone, a zwiększenie odbywa się w ramach zachęty lub w przypadku zwolnienia stanowisk.

Wszystkie te tytuły dotyczą policji, policji drogowej, funkcjonariuszy kontroli narkotyków, organów ścigania, służb szkoleniowych dla psów i wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku policjantów, którzy z wykształceniem ukończyli zawód, stopień porucznika może zostać przyznany po ukończeniu studiów. W takim przypadku staż pracy nie będzie wynosił dwa lata, ale jeden rok. Okazuje się, że „pomijają” szeregi poprzedzające porucznika podczas studiów na uniwersytecie. Pomimo tego, że kadet jest uważany za niższego rangę niż zwykle, po studiach byli studenci otrzymują stopień porucznika.

Ponieważ okres służby nie jest ustalony dla niektórych stopni, możesz uzyskać awans za sumienną pracę, za szczególne zasługi lub po zwolnieniu wyższego stanowiska odpowiadającego określonej randze.

Być może nie tylko wzrost, ale także spadek rangi. Jest to stosowane jako środek dyscyplinarny, który jest realizowany tylko przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Jakie pozycje odpowiadają stopniom?

Niektóre posty muszą koniecznie odpowiadać określonej randze. Tak więc, gdy pracownik jest awansowany, należy go awansować, jeśli to konieczne. Lista przykładowych dopasowań:

 • Zastępca Szefa Policji, Szef Sztabu, Zastępca Szefa - Pułkownik;
 • Kierownik wydziału lub jego zastępca, kierownik wydziału - podpułkownik;
 • Zapytanie, państwowy inspektor bezpieczeństwa drogowego (lub nadzór), specjalista audytor, inspektor zadań specjalnych, szef recepcji głównego departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji - główny;
 • Detektyw, oficer śledczy, kierownik działu, inspektor psów, dowódca kompanii - kapitan.

To tylko niepełna lista postów i ich rang. Niektóre stopnie pozwalają ci zajmować tę samą pozycję, na przykład przesłuchujący może być zarówno major, jak i kapitanem.

Pracownik może zostać przeniesiony na równoważne stanowisko w szczególnych okolicznościach, które obejmują:

 • Trudności rodzinne. Może to obejmować choroby dzieci, rodziców i innych bliskich krewnych. Przyczyną może być to, że pracownik będzie musiał spędzać więcej czasu z osobą, na przykład, aby odgrywać rolę pielęgniarki.
 • Stan zdrowia. Na przykład policjant nie może wypełniać swoich obowiązków z powodu obrażeń lub chorób, ale jest w stanie pracować w łagodniejszych warunkach. Należy wydać opinię komisji lekarskiej.
 • W związku z zakończeniem dostępu do informacji niejawnych tajemnice państwowe. Okres ten może zostać ustalony tymczasowo, a także może nastąpić przemieszczenie z powodu podejrzeń pracownika.
 • W przypadku problemów z prawem u bliskich krewnych funkcjonariusza policji. W odniesieniu do krewnych policjanta często powoduje problemy dla pracowników. Policjant może być odpowiedzialny za swoje działania, ale nie zawsze jest w stanie kontrolować działania krewnych. Jeśli na przykład brat policjanta jest podejrzany o przestępstwo, wpłynie to na karierę pracownika.

Prestiżowe stanowisko i wysoka ranga wymagają wielkiego zwrotu od pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Aby nie stracić tytułu, musi nie tylko ciężko pracować, ale także monitorować przestrzeganie prawa przez swoich krewnych. Dla zwykłego obywatela Rosji znajomość epoletów, stanowisk i tytułów będzie dodatkowym atutem: łatwiej będzie ustalić autorytet pracownika w przypadku komunikacji z policją. Ponadto pomoże to uniknąć oszustw, ponieważ niektórzy oszuści kupują epolety i oszukiwają.

Nie znalazłeś odpowiedzi na twoje pytanie w artykule lub czy jest dodatkowe pytanie? Zapytaj swojego prawnika na stronie i uzyskaj szczegółową konsultację w 15 minut.

Podobne Artykuły