Najodważniejsi ludzie na świecie

W historii istnienia ludzkości istniało wiele ludów posiadających własne unikalne zwyczaje i tradycje. Bez wątpienia każdy z nich wykazywał pewne cechy. Niektóre cechy były tak wyraźne, że stały się swoistym punktem orientacyjnym wskazującym na przedstawicieli określonej grupy etnicznej. Oczywiście każdy naród zasługuje na szacunek i należytą uwagę. Interesujące będzie jednak rozważenie najlepszych przedstawicieli w niektórych obszarach.

Najodważniejsi ludzie

Odwaga jest uważana za jedną z kluczowych zalet dla każdej osoby. Kiedy setki tysięcy, a nawet miliony takich osób spotykają się, staje się to również ideą narodową. W związku z wydarzeniami historycznymi i mentalnością najodważniejszych ludzi można nazwać Rosjanami. Ogromne terytoria, jeden z najtrudniejszych klimatów i niezliczone zwycięstwa i podboje - to właśnie czyni ten naród wyjątkowym. Wytrwałość i nieograniczona siła woli pozwoliły jej osiągnąć sukces w wielu przedsięwzięciach.

Choć może się to wydawać dziwne, ich przeciwnicy mówią najlepiej o odwadze Rosjan. Oczywiście ważna jest umiejętna ocena swoich zasług. Jeśli jednak ich wrogowie je rozpoznają, wyraźnie wskazuje to na racjonalność takich sądów. Na przykład jeden z niemieckich generałów podczas pierwszej wojny światowej twierdził, że Rosjanie atakowali karabiny maszynowe i artylerię nawet w sytuacjach, w których byli skazani na porażkę. Po kilku dekadach inny dowódca powiedział o żołnierzach: „Jego zdolność, bez mrugnięcia okiem, znoszenia trudów, jest prawdziwą niespodzianką. Taki jest rosyjski żołnierz, którego rozpoznaliśmy i którego szanujemy. ”

Oczywiście nie można wyciągać wniosków wyłącznie na podstawie cytatów. Ważne jest, aby dokładnie oceniać szanse i zwracać uwagę na statystyki. Tak więc autor książki „Bitwy Rosji” badał okres od XVIII do XX wieku. Według przedstawionych danych, w ciągu 2,5 wieku armia rosyjska pokonała 31 z 34 wojen, z 400 bitew wygrano 279. Ponadto liczba żołnierzy była często niższa od rywali.

Mówiąc o niewiarygodnych zwycięstwach rosyjskich żołnierzy, nie można stracić z oczu odwagi ich kobiet. Radzieckie dziewczęta nie bały się podejmować męskiej pracy, brać na siebie wielką odpowiedzialność i okazywać swoje najlepsze cechy. Podczas drugiej wojny światowej musieli przejąć przemysł, rolnictwo i wiele innych dziedzin.

Najbardziej wojowniczy ludzie

W dzisiejszym świecie ludzie aktywnie dążą do dyplomatycznego rozwiązania każdego konfliktu. Nie przeszkadza to jednak niektórym narodom w utrzymaniu swojej naturalnej wojowniczości. Na przykład przedstawiciele plemienia Maorysów zwracają szczególną uwagę. Tych mieszkańców Nowej Zelandii spotkał kiedyś Charles Darwin podczas swojej ogromnej podróży. Nawet wtedy zauważył, jak okrutny i bezkompromisowy był ten lud. Wykazali szczególną wojowniczość w stosunku do przedstawicieli „białej rasy”. Wynika to z dużej liczby bitew o terytorium, w tym wojen Maorysów.

Dzisiaj Maorysi są rdzennymi przedstawicielami Nowej Zelandii. Około tysiącleci temu ich przodkowie przybyli tutaj z Polinezji Wschodniej. Przez długi okres swojego istnienia plemię rozwinęło wiele interesujących i bardzo okrutnych tradycji. Na przykład jednym ze zwyczajów było odcinanie głów ich przeciwnikom, którzy zostali schwytani. Ponadto zjedli następnie swoje ciała. Według legendy siła wrogów przeszła na żołnierzy.

Między innymi Maorysi okazali się być w obu wojnach światowych. Zorganizowali nawet swój 28 batalion. Bardzo interesujący dla historyków był ich taniec walki zwany „haku”. Towarzyszą temu okrzyki wojenne i przerażające twarze żołnierzy. To dzięki takiej akcji plemieniu udało się odstraszyć wroga podczas ofensywy na Półwyspie Gallipoli. Wiele wojennych tradycji Maorysów zostało zachowanych do dziś.

Najbardziej dumni ludzie

Duma z osiągnięć naszych rodaków jest kolejnym ważnym przejawem każdego narodu. Każdy kraj ma powody do samooceny, ale jedno plemię afrykańskie w tym aspekcie zasługuje na szczególną uwagę. Wielu uważa koczowników Tuarega za jeden z najbardziej niezależnych i dumnych narodów. Można je rozpoznać po charakterystycznym kolorze indygo. Aby uzyskać ten odcień, „niebieski lud pustyni” plami tkaniny tkaniną na sucho.

Być może najbardziej znaczącą cechą plemienia jest ich przynależność do systemu matriarchalnego. To kobiety są właścicielami ziemi, są odpowiedzialne za wartości rodzinne i mają wyłączne prawo do rozwodu. Jeśli dziewczyna zdecyduje się opuścić męża, jest on zobowiązany do opuszczenia domu, pozostawiając dzieci. Co ciekawe, tytuł lidera Tuarega należy do mężczyzn. Ale tytuł jest przekazywany wzdłuż żeńskiej linii. Aby poprawić swój status społeczny, młodzi ludzie muszą znaleźć małżonka wyższego pochodzenia.

Pomimo matriarchii ludzie z tego plemienia są uważani za najbardziej udanych kupców. Nie rozpoznają współczesnej broni, preferują szable. Dumni ludzie przestrzegają jasnego kodeksu pustynnego. Jest to jedna z rzadkich afrykańskich grup etnicznych z własnym językiem pisanym Niestandardowe podejście do systemu społecznego nie uniemożliwia plemieniu życia w pokoju i harmonii. To samowystarczalni i dumni ludzie, którzy cenią swoją autentyczność i nie starają się naśladować światowych standardów. Zapewne dlatego Tuaregom udało się zachować swoje starożytne tradycje.

Najbardziej odważni ludzie

Zdolność pokonywania najbardziej intensywnych lęków nie jest charakterystyczna dla wszystkich. Musisz mieć znaczną siłę woli, aby poradzić sobie z losami losu i dążyć do celu. Właśnie męskość jest najbardziej charakterystyczna dla takich ludzi jak Czeczeni . Ethnos to około półtora miliona ludzi. Jednak większość z nich mieszka na Północnym Kaukazie. W swojej historii Czeczeni doświadczyli wielu trudności. Ci ludzie zostali deportowani, brał udział w wojnach i bitwach. Jednak zwyczaje i tradycje pomogły zachować narodową ideę i odwagę każdego przedstawiciela.

Jedną z głównych zalet Czeczenów można bezpiecznie nazwać ich starożytną i bardzo interesującą kulturą. Na przykład szczególną rolę odgrywają etykieta rodzinna i niezmienny szacunek dla gości. Ponadto ludzie zachowali tradycje weselne i szacunek dla starszych pokoleń. Pomimo 13-letniego wygnania w czasach radzieckich i wojen czeczeńskich XX wieku, grupie etnicznej udało się przywrócić tożsamość narodową. Wśród najbardziej charakterystycznych cech tego ludu można wyróżnić

  • Wolne tempo
  • lakonizm; ostrożność w słowach i czynach;
  • powściągliwość.

Czeczeni używają między innymi specjalnej koncepcji „nokhchalla”. Jest to rodzaj kodeksu honorowego, którego musi przestrzegać każdy przedstawiciel ludu. Tutaj zebrano zasady, tradycje, cechy etykiety i wiele innych. Chłopcy od dzieciństwa wychowywani są przez odważnych obrońców, którzy mogą chronić swoje żony i dzieci przed zagrożeniem. Popularne czeczeńskie pozdrowienie tłumaczy się jako „Przyjdź za darmo!”

Najpotężniejsi ludzie

Na słynne pytanie, czym jest siła, każdy ma swoją odpowiedź. Dla niektórych jest to siła wojenna, a dla innych światowa mądrość. Ludom mongolskim udało się połączyć oba te czynniki w swoich umysłach. Prawie każdy, kto zna historię świata, wie o swoich podbojach na dużą skalę. Imperium Mongołów było potężnym państwem, które nie znało porażek i słabości. Jednak wiele się zmieniło od Czyngis-chana. Tylko wewnętrzna siła tych niezwykłych ludzi pozostała taka sama.

Dzięki podbojom w Eurazji Mongołom udało się w pewnym stopniu rozpowszechnić swoje tradycje i prawa. Zgodnie z ich zbiorem zasad, zwanym Jasakiem, kłamstwa, kradzieże i zdrada są kategorycznie zabronione. Co więcej, wojownicy muszą oszczędzić miasta, które dobrowolnie poddają się rządom. Konieczne jest również szanowanie świątyń i ich sług. Poważne podejście do prawa i porządku wywołało szczególną siłę w Mongołach, która była przekazywana przez pokolenia. Przedstawiciele narodu nadal szanują tradycje i zwyczaje koczowniczego życia.

Wielu Mongołów do dziś żyje w jurcie i niezależnie zapewnia swoje istnienie kosztem rolnictwa na własne potrzeby. Tacy ludzie są obcy biznesowi i działalności nieodłącznie związanej z ludźmi Zachodu. Przeciwnie, ich głównymi zaletami są wewnętrzna siła, spokój i siła. W pośpiechu i ciągłym zatrudnieniu widzą słabość i żałują ludzi, którzy nie rozumieją swojej ziemskiej mądrości.

Najmądrzejsi ludzie

Jeśli chodzi o osiągnięcia intelektualne, ludzie pamiętają książki, naukowców i osiągnięcia naukowe. Jednak prawdziwa mądrość ludzi polega na tym, że przez wiele lat zachowano ich tradycje, kulturę i samostanowienie. Pomimo wielu kłopotów, które spadły na los Żydów, udało im się. Naród ten kiedyś utracił własną państwowość, zmuszony do rozproszenia się po świecie i przystosowania się do nowych warunków. Ale nawet te przeciwności nie przeszkodziły Żydom w zachowaniu ich narodowej esencji, religii i zwyczajów.

Jednak od czasu powstania państwa Izrael wszystko się zmieniło. Częściowo był to ruch mający na celu wyrażenie narodu żydowskiego. Z drugiej strony była to ciężka walka o przetrwanie grupy etnicznej. Ale najważniejsze jest stworzenie narodu reprezentowanego przez setki tysięcy różnych osobowości, z których każda zachowuje duchowe cechy i światową mądrość gromadzoną przez wieki. Po odziedziczeniu wielkości poprzednich lat ludzie ci nauczyli się żyć we własnym kraju. Najmądrzejsi zostali oświeceniami, którzy stworzyli nowe pokolenie współczesnych osobowości.

Historycznie mentalność narodu żydowskiego stanowi solidne przeciwieństwo. Charakteryzują się zarówno pewną zadumą, jak i absolutną praktycznością. Są gotowi na wiele pomysłów, ale myślą też o swoich korzyściach. Czerpiąc z otaczających narodów najlepiej, Żydzi byli w stanie przetrwać i ukształtować własną tożsamość narodową. Teraz to oni uczą innych, dając przykład swoim sukcesem. Ich światowa mądrość zasługuje na bezwarunkowy szacunek i chęć poznania tajemnicy tego starożytnego etnosu.

Jacy są najlepsi ludzie

Od niepamiętnych czasów ludzie próbowali walczyć o tytuł najsilniejszego, najbardziej inteligentnego i po prostu najlepszego. Głupotą jest zaprzeczanie, że niektóre grupy etniczne mają przewagę w tym czy innym aspekcie. Różne narody musiały przeżyć zupełnie inne trudności i zwycięstwa, które ukształtowały ich tożsamość. Można jednak bezpiecznie powiedzieć, że każdy naród ma swoje interesujące cechy, które czynią go wyjątkowym. A ponieważ wszystkie grupy etniczne są tak różne, absolutnie niemożliwe jest ich porównanie, a tym bardziej - dążenie do wyższości.

Na przykład Aborygeni w Australii są w stanie określić główne kierunki bez kompasu i innych improwizowanych środków, używając jedynie intuicji. A w zaawansowanej Islandii ludzie nadal wierzą w istnienie trolli na poziomie państwowym. W Norwegii próba ustąpienia miejsca osobie starszej będzie wydawać się dowodem wyższości. A w plemieniu Ameryki Północnej skośna teściowa nie może komunikować się z zięciem po zaręczynach i do jego śmierci. Wszystkie te fakty i wiele innych interesujących cech dowodzą, że każdy naród ma swoje własne cechy, a zatem ma prawo być uważany za najlepszy dla swoich przedstawicieli.

Ważne jest, aby każdy, niezależnie od pochodzenia etnicznego lub obywatelstwa, zachował swoją tożsamość narodową. Jest to jedyny sposób na przekazanie doświadczenia i mądrości minionych pokoleń, przy jednoczesnym zachowaniu wielowiekowych osiągnięć ich ludu. Jak pokazuje historia najstarszych stanów, tylko nielicznym się to udaje. I to oni mogą walczyć o tytuł najbardziej odważnych, mądrych i odważnych.

Podobne Artykuły