Top 10 najtrudniejszych języków na świecie

Język to system znaków składający się z dźwięków, słów i zdań. System znaków każdego narodu jest wyjątkowy ze względu na cechy gramatyczne, morfologiczne, fonetyczne i językowe. Proste języki nie istnieją, ponieważ każdy z nich ma własne trudności, które odkrywa się podczas badania. Poniżej znajdują się najbardziej złożone języki świata, których ocena składa się z 10 systemów znaków.

10 Islandzki Islandzki jest jednym z najtrudniejszych pod względem wymowy. Ponadto system znaków jest uważany za jeden z najstarszych języków. Zawiera jednostki językowe używane tylko przez native speakerów. Jedną z największych trudności w nauce języka islandzkiego jest jego fonetyka, którą tylko rodzimi użytkownicy mogą dokładnie przekazać.

9 Język fiński Fiński jest zasłużenie uważany za jeden z najbardziej złożonych systemów znaków na świecie. Ma 15 przypadków, a także kilkaset osobistych form czasowników i koniugacji. W nim znaki graficzne całkowicie przekazują formę dźwiękową słowa (zarówno pisowną, jak i wymawianą), co upraszcza język. W gramatyce jest kilka przeszłych form, ale nie ma form przyszłych.

8 Navajo Navajo jest językiem Indian, których osobliwość uważa się za formy czasowników, które tworzą się i zmieniają w twarzach za pomocą przedrostków. Czasowniki niosą podstawowe informacje semantyczne. Navajo wykorzystał wojsko USA podczas II wojny światowej, aby przesłać zaszyfrowane informacje. Oprócz samogłosek i spółgłosek w języku występują 4 tony, które są określane jako rosnąco - malejąco; wysoki niski. Los Navajo jest obecnie zagrożony, ponieważ nie ma słowników językowych, a młodsze pokolenie Hindusów przechodzi wyłącznie na język angielski.

7 Węgierski Węgierski jest jednym z dziesięciu najtrudniejszych języków do nauki. Ma 35 postaci i jest pełen samogłosek, które są trudne do wymówienia z powodu długości geograficznej. System znaków ma dość skomplikowaną gramatykę, w której występują niezliczone sufiksy, a także stabilne wyrażenia charakterystyczne tylko dla tego języka. Cechą systemu słownictwa jest obecność tylko 2 napiętych form czasownika: teraźniejszego i przeszłego.

6 Język eskimoski Język eskimoski i uważany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie ze względu na liczne formy tymczasowe, których liczba wynosi do 63 tylko w czasie teraźniejszym. Forma słów zawiera ponad 200 odmiany (zmiany wyrazów przy użyciu końcówek, prefiksów, sufiksów). Język eskimoski to język obrazów. Na przykład znaczenie słowa „Internet” wśród Eskimosów zabrzmi jak „podróż przez warstwy”. System znaków Eskimo jest wymieniony w Księdze Rekordów Guinnessa jako jeden z najtrudniejszych.

5 Tabasaran Tabasaran jest jednym z niewielu języków wymienionych w Księdze Rekordów Guinnessa ze względu na jego złożoność. Jego osobliwość polega na wielu przypadkach, których liczba wynosi 46. Jest to jeden z języków urzędowych mieszkańców Dagestanu, w którym nie ma przyimków. Zamiast tego stosowane są postpozycje. Trzy rodzaje dialektów rozróżnia się w języku i każdy z nich łączy pewną grupę dialektów. W systemie znaków istnieje wiele pożyczek z różnych języków: perskiego, azerbejdżańskiego, arabskiego, rosyjskiego i innych.

4 Język baskijski Język baskijski jest jednym z najstarszych w Europie. Jest własnością niektórych mieszkańców południowej Francji i północnej Hiszpanii. Baskijski zawiera 24 formularze przypadków i nie należy do żadnej gałęzi rodzin językowych. Słowniki zawierają około pół miliona słów, w tym dialekty. Do tworzenia nowych jednostek językowych stosuje się przedrostki i przyrostki. Połączenie słów w zdaniu śledzone jest za pomocą zmian zakończeń. Czas czasownika wyświetlany jest przez zmianę końcówek i początku słowa. Ze względu na brak rozpowszechnienia tego języka wojsko amerykańskie wykorzystało go podczas II wojny światowej do przekazywania informacji niejawnych. Baskijski jest uważany za jeden z najtrudniejszych do nauki.

3 Rosyjski Rosyjski jest jednym z trzech najbardziej złożonych języków na świecie. Główną trudnością „wielkiego i potężnego” jest brak stresu. Na przykład w języku francuskim nacisk jest zawsze kładziony na ostatnią sylabę słowa. W języku rosyjskim silną pozycję można znaleźć wszędzie: zarówno w pierwszej, jak i ostatniej sylabie lub w środku słowa. Znaczenie wielu jednostek leksykalnych zależy od miejsca nacisku, na przykład: MUKA - MUKA; narząd - organy Również znaczenie słów wielomiantykowych, które są pisane i wymawiane tak samo, określa się tylko w kontekście zdania. Inne jednostki językowe mogą różnić się pisaniem, ale są wymawiane tak samo i mają zupełnie inne znaczenie, na przykład: łąka - łuk itp. Nasz język jest jednym z najbogatszych w synonimy: jedno słowo może mieć nawet tuzin podobnych jednostek językowych.Interpunkcja ma również duży ładunek semantyczny: brak pojedynczego przecinka całkowicie zmienia znaczenie wyrażenia. Pamiętasz przekute ze szkoły zdanie: „Nie możesz się nad nami litować”?

2 Arabski Arabski jest jednym z najbardziej złożonych systemów znaków na świecie. Jedna litera ma do 4 różnych pisowni: wszystko zależy od położenia symbolu w słowie. W słownictwie arabskim nie ma małych liter, podział wyrazów dla dzielenia wyrazów jest zabroniony, a litery nie są wyświetlane na liście. Jedną z indywidualnych cech języka jest sposób pisania słów - od prawej do lewej. W języku arabskim zamiast dwóch liczb znanych rosyjskiemu są trzy liczby: pojedyncza, mnoga i podwójna. Niemożliwe jest spotykanie równie wymawianych słów, ponieważ każdy dźwięk ma 4 różne tony, które zależą od jego lokalizacji.

1 chiński chiński jest niezwykle złożonym językiem. Pierwszą trudnością, jeśli chcesz się jej uczyć, jest całkowita liczba znaków w języku. Współczesny chiński słownik ma około 87 tysięcy znaków. Trudność polega nie tylko na systemie znaków języka, ale także na poprawnej pisowni. Jedyna niepoprawnie przedstawiona funkcja w jednym znaku całkowicie zniekształca znaczenie słowa. Jedna chińska „litera” może oznaczać całe słowo lub nawet zdanie. Symbol graficzny nie odzwierciedla fonetycznej istoty słowa - osoba, która nie zna wszystkich subtelności tego języka, nie będzie w stanie zrozumieć, jak poprawnie wymówić słowo pisane. Fonetyka jest dość złożona: ma wiele homofonów i zawiera 4 tony w systemie. Nauka chińskiego jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie może sobie postawić cudzoziemiec.

Podobne Artykuły