Dialektyka Hegla jest zwięzła i jasna, z przykładami

Dialektykę w rozumieniu Hegla można rozumieć jako metodę przeciwną logice formalnej. Dialektyka Hegla pozwala nam zrozumieć rozwój, dlatego w ramach logiki dialektycznej dopuszczalne są takie stanowiska, które są nieakceptowalne w logice formalnej. W logice formalnej występuje albo A, albo B. Nie ma trzeciego. W logice dialektycznej zarówno A, jak i B współistnieją jednocześnie, ponieważ dialektyka jest logiką rozwoju. Prosty przykład: czy liść drzewa jest zielony, czy nie? Z punktu widzenia logiki formalnej liść drzewa może mieć tylko jeden kolor na raz. Z punktu widzenia dialektyki ten sam liść jest zielony, żółty i czerwony, ponieważ ciągle się rozwija w zmieniających się porach roku.

Krótka dialektyka Hegla: praca dyplomowa, antyteza, synteza

Najbardziej elementarnym wyjaśnieniem dialektyki Hegla jest teza „teza - antyteza - synteza”. Hegel uważał, że myślenie i istnienie są identyczne, dlatego wszystko na świecie rozwija się zgodnie z jednolitymi prawami. I w swojej najbardziej ogólnej formie to prawo rozwoju wygląda jak triada „teza-antyteza-synteza”. Ta triada oznacza, że ​​każde zjawisko na świecie z konieczności generuje sprzeczność. Jeśli jest czarny, to jest biały. Jeśli jest mężczyzna, to jest kobieta. Jedno nie może się zdarzyć bez drugiego. Te dwie sprzeczności naturalnie wchodzą w interakcję. Wcześniej czy później ta interakcja prowadzi do syntezy - tj. pewne nowe zjawisko, które pochłonęło cechy zarówno tezy, jak i antytezy. Sama synteza staje się nową tezą i tworzy nową sprzeczność, a wszystko zaczyna się od nowa i tak w nieskończoność ... Dopóki Duch Absolutny nie pozna samego człowieka. Z grubsza mówiąc, interakcja mężczyzny i kobiety jako przeciwieństwa rodzi dziecko,który obejmuje cechy zarówno ojca, jak i matki. Dziecko jest więc syntezą. Cała przyroda i społeczeństwo rozwijają się w ten sam sposób. W końcu czym jest ewolucja? Rozwój żywych organizmów poprzez dobór naturalny, dziedziczność i zmienność. Ewolucja przyrody zachodzi nieustannie z powodu sprzeczności między drapieżnikami i roślinożercami, które działają jak tezy i antytezy itp.

Triadę Hegla można również łatwo zademonstrować na przykładzie historii. Rusi Kijowskiej - praca dyplomowa. Mongołowie są antytezą. Walka między Rosją a Mongołami prowadzi do syntezy - Złotej Hordy - państwa, w ramach którego łączą się dwie kultury: rosyjska i mongolska. Złota Horda staje się tezą i rodzi nową antytezę - pragnienie Rosji zostanie uwolnione z jarzma. W rezultacie Rosja zostaje uwolniona od Mongołów, ale staje się państwem o cechach wschodniego despotyzmu (Iwan Groźny itp.) - to synteza.

Każda rewolucja jest łatwa do opisania w ramach triady heglowskiej. Angielski, francuski - wszystkie rozwinęły się jako walka antagonistycznych warstw społeczno-ekonomicznych, w wyniku czego zakończyły się rodzajem syntezy starych feudalnych monarchistów i nowych republikańsko-kapitalistycznych porządków.

Tak więc główne elementy heglowskiej triady dialektycznej:

  • Praca dyplomowa
  • antyteza
  • synteza

Prawa dialektyki heglowskiej

Z powyższego wynika pierwsze i najważniejsze prawo dialektyki Hegla : prawo jedności i walki przeciwieństw. Istnienie przeciwieństw sprawia, że ​​świat naturalnie się rozwija. Sprzeczności między przeciwieństwami stopniowo narastają i powodują zmiany na dużą skalę.

Stąd wynika druga zasada dialektyki Hegla : przejście zmian ilościowych na jakościowe. Na przykład: kiedy sprzeczności między różnymi klasami w Anglii, Francji i Rosji zgromadziły się do granic, rozpoczęła się rewolucja (zmiany ilościowe zamieniły się w jakościowe).

Ale, jak wspomniano powyżej, w trakcie rewolucji powstała pewna synteza starego i nowego. Stąd wynika trzecie prawo dialektyki : prawo negacji negacji. Mówiąc wprost, to prawo mówi nam, że nic nie trwa wiecznie, a każdy nowy etap rozwoju w jakiś sposób zaprzecza poprzedniemu.

Istnieją więc tylko trzy prawa dialektyki Hegla:

  • Prawo jedności i walki przeciwieństw
  • Prawo przejścia zmian ilościowych na jakościowe
  • Prawo negacji negacji

Książki Hegla na temat dialektyki

Triada heglowska i trzy prawa dialektyki stanowią pierwszą przybliżoną ideę logiki dialektycznej jako nauki o rozwoju. W swoich książkach The Science of Logic, The Small Logic Hegel opisał znacznie bardziej szczegółowo mechanizmy działania rozwoju dialektycznego.

Jest czysta istota i czyste nic. Przejście z jednego dna na drugi nazywa się stawaniem. Ale w trakcie formacji istnieją mechanizmy rozwoju nowego i przeszkody dla nowego. Nazywa się to „momentami formacji”.

Przejście niczego do bytu nazywa się powstaniem. Przejście bycia w nic w stawaniu się jest przejściem.

Stopniowo następuje „usunięcie stawania się” i pojawia się nowa nowa istota. Ta nowa istota, o nowej zdefiniowanej jakości, nazywana jest „obecnie istniejącą” lub „czymś”. Obecność, wyrażająca jedność bytu i pewność, odpowiada jednocześnie na dwa pytania: „Co?” i co?".

Na przykład przejście do historii oznacza otwartą walkę klas, narodów itp. Pod koniec tej walki powstaje gotówka, na przykład społeczeństwo kapitalistyczne.

* * *

To dopiero początek dialektyki. Do tej pory, po 200 latach, niewielu może pochwalić się zrozumieniem tej filozofii. Dialektyka Hegla jest bardzo złożona i wymaga szczególnej uwagi.

Zobacz też:

1. Filozofia szkoły we Frankfurcie: Erich Fromm

2. Filozofia postmodernizmu jest krótka i zrozumiała

3. Jaka jest istota i znaczenie procesu historycznego?

4. Top 5 polityków zabitych za chęć uczynienia tego świata lepszym miejscem.

5. Jak przygotować się do egzaminu z nauk społecznych?

Podobne Artykuły