JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SWOJEGO ANIOŁA KEEPERA?

Wiara w patronat nad mocami wyższymi jest charakterystyczna dla wielu religii. Anioł Stróż ma na celu ochronę człowieka przed zagrożeniami fizycznymi i moralnymi, chroni jego duszę i skorupę ciała.

KIM SĄ ANIOŁY GRANTEL?

Anioł stróż uważany jest za pewne niematerialne stworzenie zesłane z góry w celu ochrony totemu przed wieloma problemami. Celem osobistego anioła jest nie tylko wsparcie moralne i materialne w trudnych chwilach życia.

Ludzie religijni wierzą, że głównym zadaniem strażnika jest ochrona duchowości okręgu przed negatywnym wpływem sił przeciwnych boskiej zasadzie. Obrońca pojawia się w trudnych momentach, aby zapobiec pokusom, w których może wprowadzić siły zła w chwilach, gdy człowiek czuje się słaby i bezradny. Powracając do niego, mając nadzieję na najlepsze, anielska istota nie pozwala duszy odwrócić się od Boga.

Osobisty anielski obrońca i doradca pojawia się w chwili narodzin dziecka i towarzyszy mu przez całe życie. Te stworzenia nie mają imienia, ale możesz się do nich zwrócić dzwoniąc do aniołów lub obrońców, prosząc o pomoc i znak, co najlepiej zrobić.

Aniołowie Stróże w prawosławiu

Religia prawosławna podziela pogląd, że istnieją strażnicy, którzy prowadzą ludzi przez życie. Oprócz bezimiennych i bezpłciowych orędowników, którzy są powołani do opieki nad duchowością człowieka, chrześcijaństwo również szuka wsparcia od ducha świętych. To jest imię ludzi, którzy udowodnili, że są wiernymi wyznawcami nauk Jezusa Chrystusa.

Patroni niebios działają jako wstawiennicy, przekazując prośby ludzi do Boga. Mogą kierować myślami i działaniami totemu i popychać go do znalezienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania problemu. Modlitwy są ofiarowywane w trudnych sytuacjach życiowych, a dla pewności patronatu niosą swoje małe obrazy na ciele.

Nazwany patron

Niemal każdego dnia w kalendarzu odpowiada imię świętego. To samo imię osoby nazywa się podczas chrztu. Kapłan wybiera odpowiednią opcję ze specjalnej listy świętych. Nazwa konsekrowanego imienia jest powołana, aby zwrócić uwagę tego ducha na nowy okręg.

Kapłani zalecają kontaktowanie się ze swoim wstawiennikiem nie tylko w nieprzyjemnych chwilach, wykorzystując jego możliwości do wsparcia w trudnych sytuacjach. Cicha codzienna modlitwa o wskazówki na ścieżce, dzięki za patronat tworzą poczucie bezpieczeństwa i ochrony.

Święci mają dni, w których należy je czytać w szczególny sposób: odwiedzić świątynię i umieścić świecę na odpowiednim obrazie. Można to zrobić w domu, jeśli jest ikona przedstawiająca obrońcę. Określenie dnia czci waszego niebiańskiego patrona pomoże kalendarzowi kościelnemu.

Imię niebiańskiego obrońcy według daty urodzenia

Data urodzenia ma również swojego patrona. Jego imię niekoniecznie odpowiada imieniu świętego, na którego cześć wzywa się chrzest. Tacy święci są chronieni przez wszystkich, którzy urodzili się w przedziale dat, z którymi patronują (około 1 miesiąca kalendarzowego).

UTRZYMUJ ANIOŁY W NUMEROLOGII

We współczesnej numerologii proponuje się ustalenie płci i wieku anielskiej istoty, która towarzyszy osobie. To przybliża totem do obrońcy, pomaga lepiej wyczuć jego znaki i wpływy.

Funkcje tych stworzeń nie różnią się niczym od zadań niebiańskich wstawienników różnych wyznań religijnych. Są również zaprojektowane w celu ochrony ludzi przed trudnościami.

Mężczyzna czy kobieta

Wszystkie informacje na temat jego anioła stróża można uzyskać według daty urodzenia. Musisz znać rok, miesiąc i dzień. Według nich oblicza się płeć stworzenia anielskiego, w tym celu konieczne jest:

 • konsekwentnie dodawaj wszystkie cyfry pełnej daty urodzenia (uzyskaj dwucyfrowy numer);
 • dodaj cyfry wynikowej liczby, zmniejszając ją do jednego;
 • określ płeć na podstawie parytetu ostatecznej liczby: nieparzystość odpowiada kobiecie, a nawet mężczyznom.

Kto jest twoim aniołem żywiołów?

Aby określić elementy anioła, używana jest druga cyfra z dwucyfrowej liczby urodzin lub jedyna, jeśli osoba urodziła się w dniach 1-9. W przeciwieństwie do chrześcijańskich świętych anioły numerologiczne nie wpływają na charakter i styl życia ich okręgu, ale ich zdolność do udzielania pomocy i cechy tego wsparcia zależą od żywiołów.

Aby zrozumieć, jak się uczyć elementów, krótki opis pomoże:

 • Liczba 0 (w dwucyfrowej dacie) odpowiada elementowi ognia. Jest to silny obrońca, który może naprawić każdą sytuację i owinąć ją na korzyść totemu.
 • Liczba 1 wskazuje na świętość patrona. Może pomóc nawet bez pytania o to osoby. Ten rodzaj anielskiego stworzenia chroni słabych umysłowo ludzi.
 • Liczba 2 należy do elementu światła. Pocałunek anioła pozostawia ślady, które pojawiają się w jasnym świetle słonecznym - piegi. Posiadacze takich znaków są pozytywni i szczęśliwi, a anioł może dać wskazówkę we śnie.
 • Liczba 3 oznacza element powietrza. Anioł może dać znak i zgłosić swoją obecność podmuchem wiatru, szelestem liści, przeciągiem. Konieczne jest zwrócenie się do niego o pomoc, ponieważ wietrzna istota może odwracać uwagę od swoich zadań.
 • Liczba 4 odpowiada mądrości. Anioł tak kieruje myślami totemu, że szybko znajduje właściwe rozwiązanie i widzi właściwe wyjście.
 • Element liczby 5 jest metalowy. Ludzie pod patronatem wstawiennika wyróżniają się solidnym charakterem. Ich anioł odpowiada im, a szczególnie wspiera ich w tych momentach, kiedy starają się działać odważnie.
 • Liczba 6 to obszar wpływu tęczowego anioła. Jego totemy są uważane za twórcze natury, ale łatwo popadają w depresję. Tęczowy patron ma na celu ochronę w chwilach spadku aktywności życiowej.
 • Jeśli liczba urodzeń wynosi 7, wtedy anioł nazywany jest energicznym. W nieprzyjemnej sytuacji wsparcie energetyczne anioła pomaga osobie szybko się spotkać i rozwiązać problem.
 • Liczba 8 wskazuje, że patron jest zmarłym krewnym. Najczęściej można znaleźć imię anioła, który wybrał swoje potomstwo na swój oddział. Jego pomoc zawsze polega na dobrej radie, wsparciu, nadziei, którą mogą dać tylko najbliżsi.
 • Numer 9 - element ciepła. Pod patronatem wstawiennika oddział czuje harmonię świata, zawsze ma dobry humor, aw trudnych sytuacjach jest optymistą.

Ile on ma lat?

Wiek anioła można znaleźć, dodając liczby w liczbie dnia i miesiąca urodzenia. Wynikowa wartość odpowiada wyglądowi obrazu, na którym widać anioła. Ale jest w stanie wyglądać tak przez tysiące lat.

W JAKI SPOSÓB STOSOWAĆ SIĘ DO NIEBIESKIEGO GOSPODARSTWA?

Sposób, w jaki szukasz pomocy, zależy od twojej przynależności religijnej lub szkoły ezoterycznej. W Prawosławiu używają modlitwy do świętego, które można wydrukować na ikonie imienia. Ogólnym sposobem odwołania jest formuła: „Módlcie się do Boga za jego sługę (imię), świętego Boga Bożego (jego imię)”.

W praktyce numerologicznej obrońca jest adresowany w dowolnej formie, jasno formułując problem i oczekiwaną pomoc.

JAK ZOBACZYĆ ANIOŁ KEEPERA?

Twarz anielskiej istoty musi być ukryta przed ludzkim wzrokiem. Można to zobaczyć tylko w momencie śmierci w stanie bliskim śmierci: na przykład w stanie śmierci klinicznej. Wywiady z aniołem stróżem są również praktykowane w szkołach magii. Ten warunek jest dostępny tylko po osiągnięciu poziomu adepta.

Patronów numerologicznych można rozważać w stanie transu lub świadomego snu.

Umieść polubienia i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi interpretacjami!) ZAPRASZAMY JEŚLI ODWIEDZISZ NASZĄ STRONĘ: //tolkovanija.ru

Podobne Artykuły