Modlitwy za dobry handel

Silna modlitwa o handel

Modlitwy Modlitwy o dobry handel i powodzenie w biznesie są uważane za dobrą pomoc w celu uzyskania dużych zysków z biznesu. Modlitwy o handel można czytać własnymi słowami.

Najważniejsze, że wymawiane są z czystym sercem i głęboką wiarą. Modlitw o handel i powodzenia w biznesie nie można czytać, gdy są pod wpływem alkoholu. Kobiety w krytyczne dni również powinny się od tego powstrzymać.

  • Silna modlitwa za handel (krótka) Modlitwa do Świętego Mikołaja Cudotwórcy za dobry handel
  • Silna modlitwa za handel w St. Seraphim z Sarowa
  • Modlitwa za udany handel do Jana Sochawskiego
  • Modlitwa o interesy i handel do mnicha Józefa Wołyńskiego
  • Modlitwa do Jana Miłosiernego o pomoc w wymianie Silna modlitwa o zamianę (krótka)

Silna modlitwa o handel

Przed pójściem do pracy powinieneś wymówić następujące słowa: Mój aniele, chodź za mną, jesteś przed nami, a ja jestem za Tobą .

Modlitwa do Mikołaja Cudotwórcy za dobry handel

Święty Mikołaj Cudotwórca - modlą się do niego również o szczęście w sprawach biznesowych i handlowych O nasz wielki mentorze, Mikołaj! Jesteś miły i łaskawy, pobożny i hojny. Proszę was, wysłuchajcie mnie, waszego sługi (imienia), modlę się do was i mam nadzieję na pomoc w interesach. Oto moja praca i pilność, pokora i lojalność wobec Pana Boga. Oszczędź od trudów i upadków, dodaj umysł i siłę. Módlcie się za nas od Pana za miłosierdzie, niech nas chroni przed podstępami wrogów i kieruje nas na właściwą ścieżkę. Obyśmy byli zbawieni od pokus i nieuczciwych czynów. Obyśmy zostali nagrodzeni za nasze cierpienia, za naszą gorliwość i pokorę. Mamy nadzieję na twoją petycję, poproś o pomoc. Padamy na twarz twego świętego z błaganiem. Osłoń swoje skrzydło przed przeciwnościami i nieszczęściem, pomóż nam nie znikać w otchłani grzechu i w błocie naszych namiętności. Modlimy się o zbawienie naszych dusz i mamy nadzieję na wielkie miłosierdzie.

Silna modlitwa za handel w St. Seraphim z Sarowa

Święty Serafin z Sarowa - przed jego ikoną modlą się o powodzenie w handlu O Ojcze Święty Serafin, wielki cudotwórca z Sarowa! Pośpieszny asystent dla wszystkich, którzy uciekają się do Ciebie! W dniach waszego ziemskiego życia nikt nie jest od was szczuplejszy i niepocieszony, ale wszyscy w słodyczy szybko widzą waszą twarz I boski głos waszych słów. Z tego samego powodu, dar uzdrowienia, dar wglądu, dar słabych dusz uzdrowienia jest w was obfity. Jehowa jednak wezwał Boga twego z ziemskich prac. Dla niebiańskiego spokoju Mikołaj kocha od nas twoje palce, I nie można obliczyć swoich cudów, pomnożonych, jak gwiazdy niebieskie: Na całym końcu naszej ziemi jesteśmy ludem Bożym i udzielamy im uzdrowienia. Płaczemy z tym samym płaczem, O pretensjami i łagodną, ​​miłą Bogu, śmiałą modlitwą za niego, wzywającą Nicolae do szczekania! Ofiarujcie nam swoją łaskawą modlitwę Panu siły,Niech wszystko, co ma się w życiu dobrze, daje nam wszystko, co jest przydatne dla duchowego zbawienia, Niech chroni nas przed upadkiem grzeszności, I uczy nas prawdziwej pokuty, Czystej, ale niewątpliwie w Wiecznym Królestwie Niebieskim, Jesteś teraz w chwalebnej chwale, I intonuj tam ze wszystkimi świętymi ożywiającą Trójcą na wieki wieków. Amen. Gdy tylko zostanie przeczytana modlitwa o pomyślny handel, należy wypowiedzieć następujące słowa: Przyczyna Pana, za Jego czyste usta będą się modlić. Mój Panie, Panie, przez wiarę w moją duszę, pomnóż wszystkie moje uczynki przez handel: w zmianach i zakupach, i we wszystkim, z czym kupiec żyje. W Twoje Święte Imię, moje targowanie. Ale twoja obrona będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Wciąż bezbłędnie sprowadzajcie do Wiecznego Królestwa Niebieskiego, Chodzi o to, że jesteście teraz w chwalebnej chwale i śpiewajcie wraz ze wszystkimi świętymi ożywiającą Trójcę na wieki wieków. Amen. Gdy tylko zostanie przeczytana modlitwa o pomyślny handel, należy wypowiedzieć następujące słowa: Przyczyna Pana, za Jego czyste usta będą się modlić. Mój Panie, Panie, przez wiarę w moją duszę, pomnóż wszystkie moje uczynki przez handel: w zmianach i zakupach, i we wszystkim, z czym kupiec żyje. W Twoje Święte Imię, moje targowanie. Ale twoja obrona będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Wciąż bezbłędnie sprowadzajcie do Wiecznego Królestwa Niebieskiego, Chodzi o to, że jesteście teraz w chwalebnej chwale i śpiewajcie wraz ze wszystkimi świętymi ożywiającą Trójcę na wieki wieków. Amen. Gdy tylko zostanie przeczytana modlitwa o pomyślny handel, należy wypowiedzieć następujące słowa: Przyczyna Pana, za Jego czyste usta będą się modlić. Mój Panie, Panie, przez wiarę w moją duszę, pomnóż wszystkie moje uczynki przez handel: w zmianach i zakupach, i we wszystkim, z czym kupiec żyje. W Twoje Święte Imię, moje targowanie. Ale twoja obrona będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Mój Panie, Panie, przez wiarę w moją duszę, pomnóż wszystkie moje uczynki przez handel: w zmianach i zakupach, i we wszystkim, z czym kupiec żyje. W Twoje Święte Imię, moje targowanie. Ale twoja obrona będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Mój Panie, Panie, przez wiarę w moją duszę, pomnóż wszystkie moje uczynki przez handel: w zmianach i zakupach, i we wszystkim, z czym kupiec żyje. W Twoje Święte Imię, moje targowanie. Ale twoja obrona będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa za udany handel do Jana Sochawskiego

Święty Jan z Soczi Święty męczennik Jan! Spójrzcie z niebieskiej komnaty na tych, którzy potrzebują waszej pomocy i nie odrzucają naszych próśb, ale, jak dobroczynny dobroczyńca i nasz wstawiennik, módlcie się do Chrystusa Boga, tak, będąc człowiekiem i miłosiernym, zbawi nas od każdej sytuacji: od tchórza, powodzi, ognia, miecza, najazdy cudzoziemców i spory cywilne. Niech nie potępia nas grzeszników z powodu naszej niegodziwości i niech nie zwracamy dobra, które jest nam dane przez Boga Wszechmogącego, na zło, lecz na chwałę Jego świętego imienia i uwielbienie waszego mocnego wstawiennictwa. Tak, waszymi modlitwami Pan da nam świat myśli, powstrzymanie się od destrukcyjnych namiętności i wszelkiego rodzaju nieczystości, i niech umocni Swoje Jedyne Święte, Katolickie i Apostolskie Kościoły na całym świecie, już nabył Swoją uczciwą Krew. Módlcie się pilnie, święty męczenniku, błogosławcie Chrystusowi moc,niech potwierdzi w swoim świętym Kościele prawosławnym żywego ducha właściwej wiary i pobożności, niech wszyscy jego członkowie, oczyszczeni z przesądów i przesądów, będą czcili go duchem i prawdą i pilnie czuwają nad przestrzeganiem jego przykazań, niech wszyscy żyjemy w pokoju i pobożności w tej wadze i osiągniemy błogosławione życie wieczne w niebie, łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale wszelka chwała, cześć i autorytet z Ojcem i Duchem Świętym przystoi Mu, teraz i zawsze. Amen.cześć i moc Ojca i Ducha Świętego, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.cześć i moc Ojca i Ducha Świętego, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o interesy i handel do mnicha Józefa Wołyńskiego

O. Józef z Wołocka O błogosławił i wychwalał naszego Ojca Józefa! Kierując waszym dyktando wobec Boga, śmiałością i uciekając się do waszego mocnego wstawiennictwa, modlimy się w skruszeniu serca: oświeć nas światłem łaski udzielonej Tobie i swoimi modlitwami pomóż nam spokojnie szturmować wzburzone morze tego życia i dotrzeć do siedziby zbawienia: zostaniesz zniewolony grzesznymi i miłosiernymi, a jeż powstanie ze zła, które nas ogarnęło, do kogo będziemy się zwracać, jeśli nie do was, którzy okazali nieskrępowane bogactwo miłosierdzia w waszym ziemskim życiu? Wierzymy, ponieważ nawet po odejściu zyskałeś najwięcej, jeśli masz dar miłosierdzia dla biednych. Nawet ta sama rzeź, która obecnie spada na waszą świętą ikonę, prosimy was czule, bardziej świętych niż Bóg: on sam był kuszony i pomóż nam, kuszonym; poprzez post i czuwanie, popraw siłę demoniczną i chroń nas przed atakami obrony wroga;radując się z gładkości ginących i proście nas od Pana o obfitość owoców ziemi i wszystko, co jest potrzebne do zbawienia; haniebne heretyckie rozumowanie, Kościół Święty z herezji i schizm oraz zawstydzenie waszymi modlitwami: pozwólmy wszelkiej mądrości wszystkim, z jednym sercem wysławiającym Świętą, Współistotną, Życiodajną i Nierozerwalną Trójcę, Ojca i Syna i Ducha Świętego, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Jana Miłosiernego o pomoc w handlu

Wielebny Jan Miłosierny wobec Hierarchy Boga Jan Miłosierny, obrońca potrzebujących przed wszelkimi nieszczęściami! Zwracamy się do Ciebie o patronat i wsparcie we wszystkich problemach i smutkach. Prosimy was, abyście nie przestawali modlić się przed Panem Bogiem za nas wszystkich, którzy zwracamy się do was z wiarą. Bóg dał ci cnotę. Hierarchie Jan Łaskawy, jesteś jak płynąca rzeka, która daje wszystkim spragnionym wody, ale jej źródła nie wysychają. Wierzymy w ciebie, wiemy, że po przejściu z Ziemi do Nieba, nadal zasypujesz wszystkich cierpiących hojnymi łaskami. Dlatego wstawiajcie się, wstawiajcie się za nami, abyśmy znaleźli pokój i pogodę ducha. Daj nam ukojenie w smutkach czasu i korzyści w potrzebach życia, zaszczep w naszych duszach nadzieję na wieczny odpoczynek w królestwie niebieskim. Amen.

Podobne Artykuły