Dojrzałość łożyska w zależności od wieku ciążowego

Łożysko jest żeńskim narządem, który tworzy się w macicy i istnieje tylko podczas ciąży. Pełni wiele funkcji, ale najważniejszą z nich jest zapewnienie i utrzymanie życia dziecka, jego rozwój i dojrzewanie. Formowanie łożyska następuje po około 12 tygodniach ciąży, dojrzewa wraz z płodem. Są okresy, w których ocenia się stan narządu - stopień dojrzałości łożyska. W miarę rozwoju płodu rozwija się i ma odpowiedni etap: 0, 1, 2, 3.

Im wyższy poziom, tym mniej funkcjonalny staje się ten narząd. Stan łożyska ocenia się tylko za pomocą ultradźwięków. Jeśli badanie ultrasonograficzne wykazało 0 stopni dojrzewania, oznacza to, że narząd jest dość młody i przez długi czas będzie spełniał wszystkie wymagania zarodka. Na trzecim etapie dojrzałości poród ma znacznie mniejsze rezerwy. Okres ten jest charakterystyczny dla ostatniego etapu ciąży (około 36 tygodni).

Stan łożyska w zależności od okresu

W momencie noszenia dziecka łożysko staje się grubsze, całkowita liczba naczyń rośnie. W pewnym momencie narząd przestaje się rozwijać i zaczyna się starzeć. Ze względu na złogi soli wapniowych ta ostatnia zmienia swoją strukturę, gęstniejąc niż w poprzednim stanie.

Zero dojrzałości

Poziom zapadalności 0 zwykle odpowiada okresowi do 30 tygodni. W tym okresie łożysko ma jednorodną strukturę, gładkie tkanki i w pełni spełnia wszystkie swoje funkcje. Jeśli nadszedł trzeci stopień dojrzałości, wówczas narząd jest ograniczony w swoich rezerwach, ale dzieje się tak na ostatnim etapie rodzenia płodu. Konieczne jest sprawdzanie stopnia dojrzałości łożyska przez tydzień, ponieważ jest to obarczone nieodwracalnymi konsekwencjami.

Pierwszy etap dojrzałości

Przez 31 tygodni charakterystyczny jest 1 stopień dojrzałości. W tym okresie narząd ulega zmianom: pojawiają się plamy, fale i inne oznaki rozwoju łożyska. Jeśli 1 stopień nastąpi wcześniej niż zwykle, następuje przyspieszone dojrzewanie. Często wymagany jest nadzór medyczny, w którym to przypadku stosuje się leczenie profilaktyczne. Za normalną sytuację uważa się 1 etap dojrzałości do 34 tygodni. Jeśli tak, to dla dziecka możesz być całkowicie spokojny. Ale dość często w tym okresie ciąży USG diagnozuje stopień 2 lub nawet 3. Taka diagnoza nie zawsze wskazuje na obecność patologii, ale wymagane będzie kompleksowe badanie charakterystyczne.

Drugi etap dojrzałości

Dla dobrej ciąży drugi stopień dojrzałości rozpoczyna się od 34 tygodni, ale nawet jeśli USG ustali ten poziom na 33 tygodnie, nie ma się czego obawiać. W obecnym okresie „miejsce dziecka” ma wyższy stopień pofalowania, wyrażane są również zwoje membrany, a liczba wtrąceń na powierzchni wzrasta. Jeśli ustalono ten stopień formacji, zaleca się badanie, które obejmuje rozmaz flory macicy, ogólne badanie krwi i badanie tego pod kątem infekcji i kardiotokografii dziecka.

W wyniku badania można stwierdzić, czy dziecko stanowi zagrożenie. Czasami wczesne dojrzewanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla dziecka, w tym przypadku aktualny status porodu zostaje zachowany. Istotną rolę w zapobieganiu temu narządowi ma odpowiednio zbilansowana dieta i codzienne 2-godzinne spacery na świeżym powietrzu, zwłaszcza w parkach.

Jeśli łożysko nie dostarcza dziecku odpowiednio tlenu i wszystkich składników odżywczych do rozwoju, konieczna jest opieka medyczna bezpośrednio pod nadzorem lekarza. W szpitalu zostanie zalecony przebieg leczenia, codzienne monitorowanie CTG i wszelkiego rodzaju zabiegi w celu zachowania zdrowia matki i dziecka. W przypadku stwierdzenia poważnych patologii, które w wyniku badania niekorzystnie wpływają na stan płodu, a leczenie szpitalne nie przynosi dużych korzyści, w tym przypadku dochodzi do przedwczesnego porodu.

Trzeci etap dojrzałości

Łożysko mające 3. stopień dojrzałości jest normą dla ostatniego etapu ciąży (po 38 tygodniach). Jego funkcjonalność jest jeszcze bardziej ograniczona i na tym etapie już się nie rozwija, ale starzeje się i przygotowuje do końca ciąży.

W tym okresie dojrzałości charakterystyczne są duże fale, duża ilość soli wapnia. W tym momencie płód jest uważany za dojrzały, aw przypadku jakichkolwiek zagrożeń lub ryzyka rodzi się poród. W przypadku głodu tlenu przez płód problem rozwiązuje się przez pilne cięcie cesarskie. Nie zawsze ten stopień dojrzewania odpowiada okresowi ciąży. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo ostrej niedotlenienia (głodu tlenu zarodka), przedwczesnego porodu i opóźnionego rozwoju płodu.

Jeśli taki stan zostanie wykryty, pilnie przepisuje się dopplerometrię, która określa przepływ krwi w naczyniach łożyskowych. Ten etap rozwoju narządu może trwać nawet 32 ​​tygodnie, czemu towarzyszą ciężkie choroby lub krwawienie z macicy. Sytuacja ta nie jest leczona, ale rozwiązuje się ją jedynie poprzez wezwanie do porodu. Obecność zarodka w macicy bardzo rzadko wydłuża się przez pewien czas (nie dłużej niż miesiąc).

Zaburzenia podczas dojrzewania łożyska

Podczas przebywania w ciele kobiety łożysko przechodzi kilka etapów rozwoju życia: tworzenie, wzrost, dojrzałość, starzenie się. Jeśli występują odchylenia w tworzeniu narządu, zmiana stopnia dojrzałości łożyska może przebiegać szybciej lub wolniej. Najczęstszym przypadkiem jest przedwczesne starzenie się lub przyspieszone dojrzewanie. Wczesna utrata funkcji narządów, w zależności od czynników wpływających na to, może powodować równomiernie lub nierównomiernie.

U kobiet o niskiej masie najczęściej obserwuje się równomierne przyspieszone dojrzewanie łożyska. Wniosek: brak utraty wagi, ścisłe diety i tym podobne podczas ciąży.

Zaburzenia krążenia w różnych obszarach „miejsca dziecka” są związane z nierównomiernym przedwczesnym starzeniem się. Taką patologię często obserwuje się u kobiet w ciąży z wystarczającą nadwagą i późną toksycznością.

Niebezpieczeństwo szybkiego dojrzewania łożyska

Przyspieszony rozwój narządu pociąga za sobą takie zagrożenia, jak: niedotlenienie płodu, niewystarczająca podaż mikroelementów i witamin dla dziecka, przepływ krwi w macicy lub płodzie itp.

Wczesne dojrzewanie łożyska jest spowodowane wieloma przyczynami:

  • Niewłaściwe odżywianie;
  • Wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe i substancje odurzające;
  • Choroby wirusowe;
  • Cukrzyca i inne choroby hormonalne;
  • Późna zatrucie;
  • Aborcje dokonane przed obecną ciążą;
  • Niska aktywność fizyczna, brak spacerów na świeżym powietrzu;
  • Specyfika ciała kobiety.

Pomimo tych danych, jeśli przyszła matka określi 2. stopień dojrzałości łożyska przez okres krótszy niż 32 tygodnie, nie martw się zbytnio. Dodatkowe badanie pod kątem wykrwawiania zarodka będzie obowiązkowe.

W przypadku braku jakichkolwiek naruszeń procesów rozwoju płodu nie zostanie wykryty, możesz być spokojny. W odwrotnej sytuacji leczenie jest przepisywane w szpitalu dziennym. Utrzymanie dobrego samopoczucia dziecka będzie miało przywracający charakter łożyska. Dojrzewanie na etapie 2 w okresie, który nie jest zbliżony do normalnego, nie zawsze oznacza, że ​​matka ma odchylenia.

Jeśli nie zidentyfikowano żadnego prawdziwego zagrożenia, możliwe jest przepisanie kuracji Curantil lub podobnych leków w domu. Ale zawsze kobieta powinna słuchać zaleceń i rad swojego lekarza i systematycznie uczestniczyć w przyjęciach.

Tak więc istnieją 4 etapy rozwoju łożyska, na każdym z nich występują znaczące zmiany w ciele kobiety. Dlatego konieczne jest stałe monitorowanie przez lekarza.

Podobne Artykuły