Chiromancja: tajemnice linii umysłu w dłoni

Doświadczeni palmiści wzdłuż linii umysłu na dłoni określają charakter myślenia i jego zdolności. Ta linia jest również nazywana linią główną. Często dzięki temu można odkryć talenty i predyspozycje danej osoby do różnych działań.

Ponadto znaczenie tej linii w chiromancji jest interpretowane z perspektywy aspektu fizycznego: może opowiadać o stanie układu nerwowego i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Co może ci powiedzieć linia umysłu na twojej dłoni?

Linia umysłu znajduje się między linią życia a linią serca. Jeśli spojrzysz na dłoń, ta linia przecina ją poziomo prawie pośrodku.

Jeśli linia umysłu nie jest połączona z linią życia na samym początku (u góry kciuka), oznacza to harmonijny sposób myślenia. W takim przypadku dana osoba myśli rozsądnie, jest w stanie dostrzec krytykę pod swoim adresem i umie znaleźć równowagę między ostrożnością a odwagą.

Jeśli linia umysłu łączy się na początku z linią życia, a połączenie jest wystarczająco długie, to jest to znak roztropności. Właściciel takiej linii najpierw myśli, a potem robi. Może to również wskazywać, że osoba opuściła gniazdo rodzicielskie bardzo późno.

Kręta linia umysłu mówi o twórczym myśleniu i oryginalnym klifie umysłu. Taka osoba jest elastyczna w komunikacji z ludźmi, zaradna i przedsiębiorcza. Ma dobrze rozwiniętą wyobraźnię, ale trudno mu logicznie myśleć.

Prosta linia umysłu jest oznaką roztropności, praktyczności, racjonalności i prostoty. Właściciel takiej linii na dłoni szuka wszystkich jej zalet. Wyobraźnia w tym przypadku jest prawie nierozwinięta, a sposób myślenia jest bardziej logiczny i analityczny niż kreatywny.

Jeśli linia umysłu jest daleka od linii życia , jest to znak przygód. Dla takiej osoby nie ma autorytetów, słucha tylko siebie i robi wszystko po swojemu. Jest to znak niezależności i pragnienia niezależności. Często ludzie z takim umysłem na rękach są bardzo odważni, pewni siebie i aroganccy.

Podwójna linia umysłu wskazuje na lepsze myślenie. Jest to znak, że dana osoba nie ma w życiu żadnych jasnych zasad i stereotypów i jest gotowa rozważyć każdą sytuację z różnych punktów widzenia. Ten sposób myślenia można bezpiecznie nazwać znakiem geniuszu. Ponadto podwójna linia umysłu może mówić o podwójnym życiu osoby. Jest prawdopodobne, że właściciel takiej linii ma dwie pasje w życiu, na przykład zajmuje się nauką i uwielbia sąd w ogrodzie w swoim wiejskim domu.

Luka w linii umysłu wskazuje na uszkodzenie głowy lub chorobę mózgu. Może to również oznaczać, że dana osoba miała załamania nerwowe i zaburzenia psychiczne.

Szczególne znaczenie w chiromancji mają znaki na linii umysłu:

  • Krzyż to zły znak wskazujący na uraz głowy.
  • Trójkąt na linii umysłu jest znakiem, że dana osoba jest związana z nauką i może osiągnąć wielki sukces w tej dziedzinie.
  • Okrąg na linii umysłu jest oznaką problemów z widzeniem.
  • Wyspa na linii umysłu to problemy, niepowodzenia i czarna linia w życiu. Z reguły wyspy na linii umysłu mówią o trudnym okresie w życiu człowieka.
  • Gwiazda jest wyjątkowo niekorzystnym znakiem na linii umysłu. Oznacza ranę głowy.
  • Kwadrat uważany jest za znak ochronny. Wskazuje, że wyższe moce chronią człowieka przed niepowodzeniami.

Podobne Artykuły