Których żołnierzy najlepiej służyć w armii w Rosji

Przed pójściem do wojska każdy młody człowiek myśli o tym, gdzie chce służyć i w jakiej jednostce wojskowej. Przed zidentyfikowaniem żołnierzy odpowiedzialnych za służbę wojskową specjaliści dokładnie przestudiują swoje akta osobowe z biura rejestracji wojskowej i naboru , sprawdzą umiejętności, trening fizyczny i są zainteresowani opinią żołnierzy, w których chcą służyć ojczyźnie.

Dlatego jeśli zaczniesz z wyprzedzeniem przygotowywać się do określonego rodzaju armii, prawdopodobieństwo, że się tam dostaniesz, dokładnie wzrośnie.

Służba wojskowa

Cała warstwa męskiej populacji i wieku pociągowego musi zarejestrować się w komisariacie wojskowym, przejść badanie lekarskie w celu ustalenia kategorii kwalifikowalności.

Jeśli jest to nieodpowiednie, wydaje się dowód wojskowy i mężczyzna albo wpada do rezerwy armii rosyjskiej, albo zostaje całkowicie zwolniony ze służby.

W kategorii D młody mężczyzna otrzymuje odroczenie z ważnych powodów (badanie, leczenie) na okres 6 miesięcy lub 1 rok.

W kategoriach A, B poborowy jest wysyłany do wojskowej służby wojskowej.

Wszyscy wiedzą, że przy braku problemów zdrowotnych żołnierz może mieć szansę służyć w elitarnych oddziałach Rosji. Koncepcja elitarnych żołnierzy nie jest ustalona na poziomie prawnym, ale obejmują one te jednostki żołnierzy, które są w pełnej gotowości bojowej i z największą skutecznością walki co minutę.

A w obecności drobnych chorób żołnierz może dostać się do określonego rodzaju armii, w zależności od konkretnego problemu.

Służba wojskowa trwa 12 miesięcy, podczas których żołnierz może podpisać umowę i służyć w armii rosyjskiej z możliwością zrobienia kariery wojskowej.

Którym żołnierzom najlepiej służyć

Struktura sił zbrojnych w Federacji Rosyjskiej jest bardzo zróżnicowana. Każdy draftee może wpaść do jednostki, w której może pokazać swoje umiejętności i zdolności.

Jeśli obywatel od dzieciństwa marzy o dostaniu się do żołnierzy w powietrzu lub do korpusu morskiego, musi zrobić wszystko, aby komitet wojskowy przydzielił go do tej jednostki: uczęszczać na kursy, aby zdobyć umiejętności potrzebne w konkretnej armii, mieć wysoką sprawność fizyczną, poinformować biuro rekrutacyjne o twoim pragnieniu.

Jednak eksperci nie zawsze słuchają rekrutów, więc mogą wysłać ich do miejsc, w których nie ma najmniejszego zbiegu z tym, gdzie chciał. Ponadto młodego mężczyznę można wysłać do służby z jednego krańca kraju na drugi lub całkowicie za granicę, w pobliżu domu możliwa jest służba wojskowa, jeśli są ku temu dobre powody.

Rodzaje wojsk

Rodzaje rosyjskich żołnierzy są podzielone na naturalne środowiska, w których muszą toczyć zbrojną walkę z wrogiem. Na tej podstawie ich wyposażenie, taktyka zorganizowanego użycia jednostek w operacjach wojskowych oraz inne cechy, w tym projektowanie mundurów wojskowych i skład żywności, są z góry określone.

Na wszystkie cechy ma wpływ wiele innych przyczyn, z których najważniejsze to wartości, które kształtowały się przez cały okres istnienia Sił Zbrojnych.

We współczesnym świecie Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej strukturalnie obejmują trzy typy żołnierzy:

 • wojska lądowe;
 • siły Powietrzne;
 • Marynarka wojenna.

Wylądować

Siły lądowe są największą armią w dowolnym kraju na świecie, a rosyjskie siły zbrojne nie są wyjątkiem.

Siły lądowe Federacji Rosyjskiej są jednym z trzech głównych rodzajów wojsk, ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji wojskowych na powierzchni ziemi.

Ten widok na 2018 rok ma siłę 300 tysięcy żołnierzy.

Cele i zadania sił lądowych można podzielić na trzy grupy:

 • W czasie pokoju. W tej chwili rodzaj żołnierzy musi przejść wysokie szkolenie bojowe, utrzymywać stałą gotowość do operacji wojskowych, tworzyć zapasy sprzętu na wypadek wojny. Siły lądowe w czasie pokoju biorą udział w misjach pokojowych.
 • W zagrożonym środowisku. W tym okresie wojsko gromadzi siły, przygotowuje sprzęt wojskowy i broń na wypadek kolizji z wojskami wroga oraz przeprowadza ćwiczenia obronne.
 • Podczas wojny. W czasie wojny rozmieszczenie wojsk, prowadzenie operacji wojskowych, odpieranie ataków wroga, porażka i zajęcie jej terytorium.

Tymczasem siły lądowe mają jeszcze kilka rodzajów jednostek wojskowych.

Siły pancerne są główną siłą atakującą podczas operacji wojskowych na lądzie. Ich cele obejmują realizację zadań obronnych i ofensywy w bitwie. Żołnierze ci zwracają uwagę na poborowych, którzy spełniają następujące wymagania: wzrost nie większy niż 174 centymetry, o silnej budowie ciała i wysokiej sprawności fizycznej, przy braku poważnych chorób wzroku.

Zmotoryzowane wojska strzeleckie mają nie tylko wszechstronność i zdolność do przeprowadzania różnych operacji bojowych w każdych warunkach środowiskowych, ale także mają wysoką mobilność i siłę ognia.

Nie ma ścisłej selekcji tych żołnierzy, więc każdy kreślarz o kategorii zdrowia od A1 do B4 będzie mógł się do nich dostać. Zmotoryzowane jednostki karabinowe mogą szybko przełączać się między jednym rodzajem walki a innym, na przykład manewrem i uderzeniem.

Głównymi celami żołnierzy kolejowych jest udział w działaniach wojennych, które odbywają się w połączeniu z pociągiem, a także przywrócenie terytoriów kolejowych po klęskach żywiołowych i działaniach wojennych. Poborowy mający problemy zdrowotne może łatwo wejść do tego rodzaju żołnierzy.

Jednostka wojskowa specjalnego przeznaczenia ma jedno zadanie, czyli wykonywanie zadań specjalnych, których kompetencje nie są częścią żadnej jednostki wojskowej. Tylko ci kandydaci, którzy ukończyli służbę wojskową w armii rosyjskiej, mogą spełnić specjalne wymagania i pomyślnie ukończyć test.

Antenowy

Rodzaj sił powietrznych (sił powietrznych) ma na celu kontrolowanie i zwalczanie wroga w przestrzeni powietrznej, na ziemi, w przestrzeni kosmicznej, i odpowiada za transport spadochroniarzy, żywności, sprzętu i amunicji. Ta kategoria obejmuje dwie jednostki wojskowe.

Wojska powietrzne są odpowiedzialne za przeprowadzanie specjalnych operacji bojowych na terytorium wroga, organizowanie działań sabotażowych oraz zakłócanie kontroli i komunikacji, a także przechwytywanie celów i obszarów wroga.

Aby zostać spadochroniarzem, poborowy musi spełniać wysokie wymagania. Kandydat na te wojska musi spełniać bardzo wysokie wymagania. Główne cechy powinny być zdominowane przez wytrzymałość fizyczną, odporność na stresujące sytuacje, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. W przypadku zdrowia przyjmuje się tylko żołnierzy z kategorią A.

Oddziały lotnicze chronią i kontrolują przestrzeń kosmiczną Federacji Rosyjskiej oraz odpierają ataki wroga z powietrza. Aby dostać się do tych jednostek, częściej rekrutują specjalności techniczne i inżynierskie. W selekcji nacisk kładziony jest na cechy psychologiczne i zdolności umysłowe autora.

Morski

Morskie Siły Zbrojne obejmują Marynarkę Wojenną, której zadaniem jest przeprowadzanie operacji wojskowych, odpieranie ataków wroga, przeprowadzanie operacji ofensywnych na powierzchni morza i oceanu ziemi.

Marynarka składa się z sił powierzchniowych i podwodnych, a także lotnictwa morskiego, sił specjalnych i żołnierzy piechoty morskiej.

Wybór w tej jednostce jest bardzo rygorystyczny, dziś poborowi nie zabierają się do służby we Flocie Północnej , ponieważ większość sił morskich jest tam skoncentrowana. Dlatego spośród kandydatów wybierają tylko wojsko, które podpisało umowę. W czasie pokoju wdrożenie procesu poszukiwania i ratowania nakłada się na Marynarkę Wojenną.

Oddział Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Pojęcie „rodzaju żołnierzy” obejmuje jednostkę wojskową Sił Zbrojnych, które mają charakterystyczne cechy od reszty z podstawowym wyposażeniem, zapleczem technicznym, organizacją, szkoleniem i zdolnością do wykonywania niektórych misji bojowych, które nie podlegają żadnej innej armii.

W siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej istnieją dwa rodzaje żołnierzy: strategiczne siły rakietowe i oddziały powietrzne.

Samolotowy

Siły powietrzne to bogaty typ armii, którego misja nie ogranicza się do prowadzenia operacji bojowych na tyłach najeźdźcy. Ich kompetencje obejmują również naruszanie dowodzenia i kontroli nad wojskami wroga, niszczenie broni jądrowej, lotnisk i innych ważnych obiektów, a także są one wykorzystywane w oddzielnych kierunkach w interesie innych jednostek wojskowych w przypadku lokalnych konfliktów. Każdy poborowy o doskonałym zdrowiu będzie mógł dostać się do sił zbrojnych .

Strategiczne siły rakietowe

Strategiczne siły rakietowe to bogaty rodzaj sił podporządkowanych Sztabowi Generalnemu Sił Zbrojnych RF. Głównym celem strategicznych sił rakietowych jest powstrzymanie potencjalnych ataków i uderzeń odwetowych przez siły strategiczne. Draftee mogą dostać się do sił rakietowych zarówno w służbie wojskowej, jak i po ukończeniu studiów.

Jakie wymagania musisz spełnić

FIZO

Zanim poborowy trafi do wojska, musi przejść podstawowe standardy fizyki. Wśród nich będą następujące ćwiczenia:

 • pociągnięcie za poprzeczkę;
 • pompki na nierównych prętach;
 • pompki;
 • naciśnij;
 • bieganie w różnych odległościach.

Następnie ocenia się ogólną wytrzymałość fizyczną młodego mężczyzny, a im jest ona lepsza, tym bardziej prawdopodobne jest, że dołączy do prestiżowej armii.

Edukacja

Obecność edukacji w szkicu odgrywa ogromną rolę w rozmieszczeniu jednostki wojskowej.

Ludzie w wojskowym biurze rejestracji i rekrutacji poważnie podchodzą do edukacji, ponieważ spotykają się nie tylko ze specjalistą w swojej dziedzinie, ale także z osobą o uformowanym światopoglądzie i wiedzy o tym, czego chce od życia, aby mogli wysłać go tam, gdzie żołnierz może wykazać swoje umiejętności zawodowe .

Na przykład, w obecności specjalizacji technicznej, poborowy może zostać wysłany do jednostki rakietowej, gdzie w przyszłości może łatwo zbudować karierę wojskową.

Psychotesty

Zgodnie z ustawą „O służbie wojskowej i służbie wojskowej” każdy poborowy, niezależnie od tego, czy idzie na służbę, czy nie, przechodzi testy psychologiczne, które określą stopień gotowości do służby w szeregach armii rosyjskiej, a wyniki testów pomogą wybrać najbardziej odpowiednie miejsce do służby dla poborowego .

Procedura zaliczenia testów psychologicznych obejmuje nie tylko odpowiedzi na zadane pytania, ale także wywiad z psychologiem.

Gdzie lepiej iść, aby służyć

Wybierając jednostkę wojskową, poborowy musi polegać nie tylko na ocenie i jasności munduru wojskowego. Wszyscy rozumieją, że wszystkie typy żołnierzy mają zalety i wady. Dlatego młody człowiek lepiej opiera się na swoich zainteresowaniach, zainteresowaniach lub edukacji.

Jest mało prawdopodobne, aby młody człowiek o słabym treningu fizycznym został zabrany do wojsk powietrznodesantowych, najprawdopodobniej wysłany do oddziałów czołgów lub karabinów motorowych, a dzięki umiejętnościom programowania można go zabrać do wojsk rakietowych.

Jak powinno wyglądać szkolenie przed poborem

W czasach radzieckich młodzi ludzie, zanim zostali wysłani do wojska, odbyli specjalne szkolenia wojskowe, które trwały 6 miesięcy.

Dziś centra szkoleniowe obejmują szkolenie i uzyskanie prawa jazdy od młodych mężczyzn , co będzie wielką zaletą w szeregach rosyjskiej armii.

Ponadto studenci szkół średnich co roku przechodzą standardy TRP („Gotowi do pracy i obrony”), które pozwalają młodym ludziom dążyć do zwiększenia wytrzymałości fizycznej, co jest również ważne w służbie wojskowej.

Przyszły poborowy, który chce dostać się do określonej jednostki wojskowej, może niezależnie poprawić swoje umiejętności, co niewątpliwie przyda się w wojsku.

Czy życzenia rekrutów wpływają na dystrybucję?

Podczas opracowywania projektu komitetu specjaliści z pewnością zapytają, gdzie młody człowiek chce służyć.

Warto jednak wiedzieć, że oprócz życzeń brane są również pod uwagę umiejętności, przygotowanie fizyczne i wyniki psychotestu.

Jeśli pokrywają się z jednostką, w której poborowy chce służyć, wzrasta prawdopodobieństwo dotarcia na miejsce. W przeciwnym przypadku zostaną wysłani do służby w zupełnie innej jednostce wojskowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na twoje pytanie w artykule lub czy jest dodatkowe pytanie? Zapytaj swojego prawnika na stronie i uzyskaj szczegółową konsultację w 15 minut

Podobne Artykuły