„Wspinam się”, „wspinam się” czy „wspinam się” - jak dobrze?

W dzieciństwie wydawało mi się, że zarówno opcje „ wspinania się ”, jak i „ wspinania się ” brzmią w jakiś sposób powiązana z językiem. Chociaż słowniki czasowników „ wspinać się ” i „ wspinać się ” są równe, dowolnego z nich można używać w mowie i piśmie. Jednak naukowcy uważają czasownik „ wspinać się ” za przestarzały i przewidują, że wkrótce zostanie on całkowicie zastąpiony synonimem „ wspinanie się ”, co jest bardziej powszechne we współczesnym języku rosyjskim.

Z formami trochę trudniej. Nie możesz powiedzieć „ jestem lasią ”! Formularz 1 osoby, liczby pojedynczej czasownika „ wznoszenia ” jest „ ja wspinam ” i czasownik „ wspiąć się ” jest „ I wspinać ”. Ale „ I lasia ” to niepiśmienna opcja!

Wniosek: możesz powiedzieć „wspinać się”, „wspinać się”, „wspinać się”, „wspinać się”.

Lista bibliograficzna

  • Rosyjski słownik ortograficzny: około 180 000 słów / Rosyjska Akademia Nauk. Instytut Języka Rosyjskiego V.V. Vinogradova / O.E. Ivanova, V.V. Lopatin (red.), I.V. Nechaev, L.K. Cheltsova. Avanesov R.I., Ozhegov S.I. Moskwa, 2004.
Jesteśmy w VKontakte i Telegram

Podobne Artykuły