Co to jest Taschemta?

Ostatnio w sieci pojawiła się propozycja: „Taschemta, nie zgadzam się z twoimi argumentami”. Co to jest słowo taschemta i co ono oznacza?

Słowo „taschemta”, według niektórych źródeł, jest kombinacją dwóch słów: „faktycznie” i „tak-a-tak”: W rzeczywistości nie zgadzam się z twoimi argumentami; Nie zgadzam się zatem z twoimi argumentami.

Najprawdopodobniej pełni funkcję cząsteczki w mowie. Widziałem jednak również przypadki jego izolacji, kiedy „taschemta” działała jako wstęp.

Według moich obserwacji słowo to ma szeroki zakres tylko w rzeczywistości wirtualnej. Źródła internetowe twierdzą, że autorstwo tego neologizmu w języku narodowym należy do Pająka, który dość często używa tego okazjonalizmu w mowie (?).

Na przykład. Sergey Evgenievich Troitsky jest solistą grupy Metal Corrosion pod popowym pseudonimem Spider.

Podobne Artykuły